Coach4you

Coach4you helpt kinderen in de brugklassen

Coach4you geeft Brugklasser een steuntje in de rug

Coach4you helpt kinderen in de brugklassen. Nu er een belangrijk deel van groep 8 onderwijs is weggevallen, vanwege de corona- crisis, is het voor sommige kinderen extra lastig om de overstap naar de brugklas makkelijk te maken. Een coach van Coach 4 you kan daarom van grote betekenis zijn voor die leerlingen. Vrijwilligers komen iedere week een keer bij hen langs om ze te helpen bij de overgang van de basisschool naar de brugklas.

In het nieuwe schooljaar komt er heel veel op de kinderen af op de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs. Geen een of twee leraren per dag, maar wel 4 of 5 of 6. Voor elk vak een andere docent. Het schoolgebouw is groot en de brugklassers zijn nu de jongsten. Hoe moet het huiswerk genoteerd worden? In de agenda schrijven of opslaan in de iPhone? Hoe moet het huiswerk gemaakt worden, wat eerst, wat later en hoe moet het geleerd worden?
Allemaal vragen die op de brugklassers afkomen en waarbij de coach behulpzaam kan zijn.
Landelijk bestaat al wat langer ‘Coach4you’, een stichting die vrijwilligers traint om deze leerlingen te helpen.

Wat doet de coach?

Iedere week heeft de coach één tot anderhalf uur contact met leerling, via videobellen of bij de leerling thuis, en kijkt in het begin vooral waar de leerling behoefte aan heeft. Let wel, het gaat niet om huiswerkbegeleiding. Maar wel helpt de coach de leerling bijvoorbeeld bij het plannen van het  huiswerk, want dat is vaak heel moeilijk voor een brugklasser.  De coach helpt de leerling een agenda in te richten en helpt de leerling zich bijvoorbeeld voor te bereiden op een proefwerk. Verder helpt hij bij het zoeken van een rustige plek in huis, waar de leerling ongestoord kan werken. Bovendien overlegt de coach met de leerling en met diens ouders over alle mogelijke schoolzaken. Ook kan de coach een leerling ondersteunen bij sociale onzekerheid. 

Voor wie?

De leerkrachten van groep 8 kunnen kinderen aanmelden wanneer die volgens hen extra ondersteuning nodig  hebben bij de overgang naar de brugklas van het reguliere voortgezet onderwijs.

Aanmelding.

Als een leerling door de leerkracht van groep 8 wordt aangemeld bij Coach4you geeft hij daar een schriftelijke motivatie bij. Vervolgens wordt een kennismakingsgesprek geregeld met de leerling, de ouders en de coördinator van Coach4you. Vervolgens zoekt de coördinator een passende coach.

Meer informatie?

Lees de folder van Coach4you: Folder Coach4you
Mail naar de coördinator Coach4you in Purmerend: coach4you@gildepurmerend.nl