Rekencoach

Wij helpen andertalige leerlingen van MBO scholen die problemen ondervinden bij het rekenen en wiskunde

Gilde Purmerend start met een reken/wiskunde coaching groep voor  anderstalige leerlingen van MBO scholen die problemen ondervinden bij het rekenen en wiskunde.
Door onze ervaring met anderstaligen is gebleken dat de in het Nederlands opgestelde opgaven niet altijd begrepen worden. Dat betekent dus een extra moeilijkheid voor de leerlingen.
Een groep ervaren mensen uit het onderwijs wil deze jongeren ondersteunen. Het is de bedoeling dat zij dit eenmaal per week gaan doen, tijdstip en plaats in overleg met de leerling.

Bij de intake wordt nagegaan waar de leerling hulp bij nodig heeft en wordt een coach gezocht.

Deze hulp is gratis, wel moet  er eenmalig € 10,- betaald worden voor administratieve kosten. Betaling bij de eerste afspraak met de coach.

Contact coördinator: 06 51806904

E-mail: rekencoaching.gildepurmend@ziggo.nl