Nieuwjaarsreceptie Gilde Purmerend 2020

17 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie Gilde Purmerend 2020

Zondagmiddag 12 januari vond de Nieuwjaarsreceptie van Gilde Purmerend en Omstreken plaats. Het was een reuzegezellige middag, niet in de laatste plaats door de goede opkomst van de vrijwilligers en hun partners  en de  goede catering, verzorgd door  de coördinator van het culinair genootschap en zijn vrouw. De hapjes waren zoals gewoonlijk weer heel verfijnd en heerlijk.

Onze voorzitter opende de middag met het thema ‘Vier 75 jaar Bevrijding’. Hij gaf een korte uiteenzetting over de plannen van Gilde P en O een manifestatie bij het wereldmonument in Weidevenne te houden. Daarnaast las hij een paar gedichten voor uit de dichtbundel van de dichterskring in Purmerend.

Er werd afscheid genomen van Anneke van ’t Wout als coördinator van de Aquarelgroep en Cok Schorsij als lid van het bestuur. Anneke en Cok hebben respectievelijk van 2004 en 2003  heel veel werk voor Gilde P en O verzet. Anneke als secretaris en medeoprichter van Samenspraak en coördinator van de Aquarelgroep, Cok via aanbieder bij computerproblemen, als vrijwilliger in het zorgcentrum Jaap van Praag en vanaf 2006 als coördinator van het Internetcafé. Dit laatste blijft hij doen. Zij ontvingen een bronzen uiltje uit handen van Ed Bierman.

Het bestuur was verheugd met de aanwezigheid van de burgemeester en de voorzitter van Vereniging Historisch Purmerend. Al met al een goede start in 2020