Gilde Purmerend start rekencoaching.

28 september 2021

Gilde Purmerend start rekencoaching.

Rekencoaching, gratis ondersteuning door ervaren leerkrachten.

Gilde Purmerend start met een reken/wiskunde coaching groep voor anderstalige leerlingen van MBO scholen die problemen ondervinden bij het rekenen en wiskunde.
Een groep ervaren mensen uit het onderwijs wil deze jongeren ondersteunen. Het is de bedoeling dat zij dit eenmaal per week gaan doen, tijdstip en plaats in overleg met de leerling.
Bij de intake wordt nagegaan waar de leerling hulp bij nodig heeft en wordt een coach gezocht.
Deze hulp is gratis, wel moet er eenmalig € 10,- betaald worden voor administratieve kosten. Betaling bij de eerste afspraak met de coach.
Contact coördinator: 06 51806904
E-mail: rekencoaching.gildepurmend@ziggo.nl

.