Plein van de Verenigde Naties

7 juni 2021

Plein van de Verenigde Naties

Verplaatst naar september!!

Op 6 mei publiceerde wij onderstaand bericht over de onthulling van het toekomstige “Plein van de Verenigde Naties” op 20 juni a.s. Maar omdat de versoepelingen rond corona nog niet ver genoeg gevorderd zijn wordt dit uitgesteld tot september!

Het bericht:
Burgemeester Bijl zal op zondag 20 juni 2021 (dit is Wereld Vluchtelingendag én 70 jaar Vluchtelingenverdrag van de UNHCR) het plein met de grote wereldbol in Weidevenne omdopen tot het “Plein van de Verenigde Naties”.

Vorig jaar bestonden de Verenigde Naties 75 jaar en vierden we ook 75 jaar Bevrijding. Het leek het Gilde een goed idee deze viering af te sluiten door dit plein de naam “Plein van de Verenigde Naties” te geven.
Het bestuur nam hiertoe het initiatief en de gemeenteraad ging hiermee akkoord. Maar door corona is de uitvoering van dit plan een jaar uitgesteld. Tot 20 juni aanstaande.

Bij deze onthulling worden er 193 vlaggetjes van alle lidstaten van de Verenigde Naties geplaatst langs de rand van de rotonde rond de wereldbol.
Deze vlaggetjes zijn alle gemaakt door vrijwilligers van Gilde Purmerend; veelal door anderstaligen van Samenspraak.

Nu maar hopen dat corona geen roet in het eten zal gooien en dat het 20 juni mooi weer is. Over de precieze gang van zaken op deze dag zullen wij en ook de Gemeente Purmerend u later nog berichten.