Coach4you zoekt vrijwilligers die brugklassers willen coachen

7 maart 2023

Coach4you zoekt vrijwilligers die brugklassers willen coachen.

Purmerend – Coach4you is een landelijk project van vrijwilligers, onderdeel van Gilde Nederland en inmiddels op 23 plaatsen in Nederland actief. De organisatie begeleidt leerlingen met de overgang van groep 8 naar de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Coach4you is bedoeld voor leerlingen die – om wat voor reden dan ook – een extra steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Hier kunnen uiteenlopende redenen voor zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders niet de ondersteuning kunnen geven die ze zouden willen; de leerling heeft moeite met plannen en organiseren van het huiswerk; de leerling is te weinig weerbaar of erg stil, bang of onzeker.

De coaches van Coach4you brengen gedurende het brugklasjaar wekelijks 1 tot 1,5 uur door met de brugklasser. In principe vindt de coaching altijd plaats bij het kind thuis, één op één, maar wel altijd in aanwezigheid van één van de ouders. Heeft u een kind waarvan u denkt dat hij/zij een steuntje in de rug kan gebruiken?
Overleg dit dan met de leerkracht van groep 8. De leerkracht of intern begeleider kan uw kind aanmelden bij Coach4you.

Voor meer informatie over de aanmelding van een leerling verwijzen wij u naar de website van Coach4you: www.coach4you.org.

Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij enthousiaste coaches.

Onze coaches zijn gedreven vrijwilligers en opgeleid door Coach4you. Een kernteam begeleidt de coaches, onderhoudt contacten met basisscholen en koppelt een coach aan een kind.

Ben u geïnteresseerd in deze dankbare vrijwilligersfunctie of heeft u vragen, neem dan contact op met Marjan Hendriks (coördinator) via marjan.coach4you@gmail.com of 0624511652.